درباره وبلاگ
به نام خدا
این وبلاگ در تاریخ 25/3/89 افتتاح شد و کار خود را شروع کرد
این وبلاگ برای بالا بردن سطح فنی شما در مورد تکواندو است
امیدواریم که لذت کافی را از وبلاگ ببرید
در ضمن برای تبادل لینک اول ما را لینک کرده و در نظرات به ما خبر دهید تا ما هم با افتخار تمام شما را لینک کنیم
با تشکر مدیریت وبلاگ
لینك دوستان
مطالب اصلی

آموزش حرکات دست از زبان فارسی به کره ای

 

 دست  یا  سون:
1- تیغه دست:                                                                      سوننال
2- تیغه داخلی دست:                                                     سوننال دونگ
3- دست نیزه ای:                                                        پیون سون کوت
4- کف دست:                                                                   سون باداک
5- پاشنه کف دست:                                                       باتانگ سونگ
6- روی دست:                                                                  سون دونگ
                           قسمت آرنج دست رو پالکوب مینامند
ساعد یاپالموک:
1- قسمت روی ساعد:                                                      میت پالموک
2- قسمت پشت ساعد:                                                   دونگ پالموک
3- قسمت داخلی ساعد:                                                   بکت پالموک
4- قسمت خارجی ساعد:                                                     آن پالموک
                                              تکنیکهای دست:
تکنیکهای دست به سه بخش تقسیم میگردد:
1- ضربه با انگشتان دست:                                                     چیروگی
2- ضربات شلاقی دست:                                                          چیگی
3- ضربات نفوذی دست به حالت مشت:                                      جروگی
چروگی:
ضرباتی که با انگشتان دست زده میشند رو چیروگی مینامند یکی ازعاملهای
موثر در انجام جروگیها انگشتها میباشند ودر چهار حالت اجرا میگردد:
با تمام انگشتان دست:                                                پیون سون کوت
با دو انگشت نشانه و وسط:                                         گاوی سون کوت
با یک انگشت دست:                           هان سون کوت یا هان سون کامک
با دو انگشت دستک:                           دون سون کوت یا دون سون کامک

           قابل ذکر است این ضربات از ناحیه سینه پرتاب میشود
انواع چروگیها:
1- جه چیو:موقع اجرای ضربه کف دست رو به بالاست.
2- سوو:موقع اجرای ضربه تیغه داخلی دست رو به بالاست.
3- اپو:موقع اجرای ضربه کفدست رو به پایین است.
چیگیها:
این نوع ضربات بصورت شلاقی بامشت  آرنج  تیغه های دست و زانو  اجرا میشند.
عوامل موثر در خوب اجرا کردن این تکنیک عبارتند از:
1- پالکوب                                      (آرنج)
2- موروپ                                      (زانو )
3- سوننال                           ( تیغه دست)
4- مه جوموک                      (نرمی مشت)
5- دونگ جوموک                   (پشت مشت)

 مسیرایی که چیگیها در آن اجرا می شوند عبارتند از:
1- بطرف بالا:                                    الگول چیگی
2- بطرف پایین:                               آره یانریوچیگی
3- بطرف جلو:                                       آپ چیگی
4- بطرف عقب:                                    دیت چیگی
5- بطرف پهلو:                                      یوپ چیگی    
6- به طرف خازج:                                    آن چیگی     
7- به طرف داخل:                                پاکات چیگی

 انواع چیگیها:
1- هان سوننال جبی پوم موک چیگی: ضربه تیغه دست به گردن ازخارج باپیچش کمر
2- دون جوموک الگول بکت یوپ چیگی: ضربه با پشت مشت از داخل به خارج و  پهلو
3- دون جوموک الگول توک چیگی: ضربه بت پشت مشت به صورت و چانه
4- دانیکو توک چیگی : ضربه مشت معکوس به زیر چانه حریف
5- هان سوننال آن موک چیگی:ضربه تیغه دست به گردن از خارج به داخل
6- هان سوننال اپو موک چیگی:ضربه تیغه دست به گردن از داخل به خارج
7- پالکوب ممتونگ دلیا چیگی: ضربه آرنج به وسط بدن
8- پالکوب الگول دولیو چیگی: ضربه آرنج به صورت یا سر حریف
9- پالکوب نریو چیگی:ضربه نفوذی آرنج به طرف پایین

نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۹ توسط ابراهیم محمدی طاهرزاده | لینك ثابت |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------